DERADIANT

DERADIANT VZW is een proefproject dat zich toespitst op de opvolging van geradicaliseerde ex-gedetineerden. Strafpleiter Walter Damen en Kamerlid Koen Metsu slaan de handen in elkaar voor dit privé-initiatief.

Bij DERADIANT VZW geloven we dat een verdere opvolging na vrijlating uit de gevangenis noodzakelijk is. Daarom biedt DERADIANT VZW met raad en daad het nodige advies, ondersteuning en opvolging van het deradicaliseringsproces. De opvolging start in de laatste weken voor de vrijlating en loopt verder tot enkele maanden na de vrijlating.

Deze begeleiding door een team van experten is gebaseerd op de drie H's: Hart, Hoofd en Handelen.

HART - HOOFD - HANDELEN
 1. Hart: Om de mate van religiositeit te meten bij de betrokkenen:

  1. Niet-gelovig

  2. Oppervlakkig gelovig

  3. Diepgelovig

 2. Hoofd: Om het type gedachtegoed te detecteren:

  1. Salafisme

  2. Jihadisme

  3. Kharijisme

  4. Anders

 3. Handelen: Hoe wordt de beleving van het geloof omgezet in praktijk:

  1. Niet praktiserend

  2. Wisselvallig

  3. Praktiserend

  4. Sterk praktiserend

Door deze 3 aspecten te bepalen kan een opvolgingstraject op maat van de gedetineerde bepaald worden. Elk individu is uniek en daarom is een persoonlijke aanpak vereist. In een programma van 16 sessies zal de ex-gedetineerde opgevolgd worden via een ideologische, islamitische en wetenschappelijke benadering. Een maandelijkse rapportering moet de bereikte vorderingen in kaart brengen.

DERADIANT VZW wil zich samen met de ex-gevangenen en hun familie focussen op drie pijlers:
 1. GeloofsoriEntatie, tekstinterpretatie en wereldbeeldconstructie

 2. Maatschappelijke begeleiding en toekomstperspectieven

 3. Herkansing, toetsing inkeer, resocialisatie en verbinding met de maatschappij

Het proefproject van DERADIANT VZW focust zich de eerste zes maanden op gedetineerden in Antwerpse gevangenissen. Na de proefperiode zal een evaluatie gemaakt worden, om te bekijken hoe het project zich al dan niet kan uitbreiden.